Klucz to odpowiednie dane!

Opublikowane przez Paweł P. w dniu

Od zawsze dane to klucz do tego by wykonać analizy potrzebne dla firmy – bez nich ciężko aby firma dobrze prosperowała.
Zdecydowana większość przedsiębiorstw charakteryzuje się zdefiniowaną strukturą, podzielona np. na działy czy linie produkcyjne, w obrębie których pracują ludzie. To właśnie tutaj wykonują swoje zadania i jednocześnie generują koszt podczas swojej pracy. Automatyczne przechwytywanie informacji o miejscu powstawania kosztów, takich jak stanowisko lub jednostka stanowi podstawę do wykonania analiz w celach m.in. oszczędnościowych.

Miejsce powstawania kosztów

Aby zarząd, właściciel czy prezes mógł zarządzać dobrze przedsiębiorstwem, musi mieć informacje o wszelkich powstających kosztach. Fundamentalnym zatem zadaniem jest aby w strukturach firmy uruchomić system, określający miejsce powstawania kosztów. Wiedza taka daje możliwość sprawowania pełnej kontroli nad wydatkami i przypisywanie ich do odpowiednich działów czy linii produkcyjnych.

Organizacja MPK

Jednym z najprostszych i najwydajniejszych sposobów ewidencjonowania kosztów jest zastosowanie czytników RCP (rejestracji czasu pracy). Dzięki temu rozwiązaniu, zyskujemy ewidencję wykonanego zadania w ujęciu czasowym.
Co w wypadku, gdy zastosowane rozwiązanie jest niewystarczające?
Do przykładów posłużę się następującymi założeniami. Firma produkcyjna, liczba pracowników 100, 5 linii produkcyjnych, system dwuzmianowy. Dla ułatwienia przyjmijmy, że każda ze zmian i linii składa się z tej samej liczby pracowników. 50 pracowników na zmianie po 10 osób na linii produkcyjnej.

Przykład 1

Jak zidentyfikować, która linia generuje największe koszty względem zużytych narzędzi?

Jeżeli linie produkcyjne używają różnych narzędzi do procesu produkcji to problem może być mniejszy. Co w przypadku gdy maszyny na 2 – 3 liniach używają tych samych narzędzi np. płytek skrawających. Przy pomocy RCP można zidentyfikować, która zmiana generuje koszty (pierwsza lub druga). Lecz trudniej będzie określić która to dokładnie linia. Rozwiązaniem problemu mogłoby być postawienie dodatkowych czytników RCP zaraz przy linii produkcyjnej. Wiąże się to z przypisaniem pracownikowi stałego miejsca pracy na danej linii. Problem jeszcze nie został rozwiązany, bo nie jesteśmy w stanie określić czy to cała linia generuje koszt czy jakiś wybitny pracownik chce podgonić pracę i zużywa 2 razy więcej narzędzi niż przewiduje technolog.

historia pobrań

Przykład 2

Jak zidentyfikować, która linia generuje największe koszty względem zużywanego BHP?

Jak w przykładzie powyżej można zastosować czytniki RCP na każdej z linii lecz to nadal nie da pełnego światła na zlokalizowanie miejsca powstawania kosztów.

Rozwiązanie i korzyści

Zaprojektowanie i wdrożenie dla firmy rozwiązania jakim jest system ENGOMAT, który jest w stanie zmonitorować najmniejsze miejsce powstawania kosztów. Dzięki rozbudowanym raportom można w dowolnej chwili podglądnąć czy powstają miejsca o podniesionym koszcie. Istnieje również możliwość otrzymywania raportów cyklicznie, np. miesięcznie, tygodniowo, dziennie lub/i wszystkie jeżeli jest taka potrzeba. Rozwiązania naszej firmy są projektowane i produkowane pod wymagania klienta, dzięki temu można zastosować w nim system do dystrybucji narzędzi, bhp lub mieszany. Dodatkowymi korzyściami jakie powstają przy wdrożeniu systemu ENGOMAT to np. zoptymalizowany poziom zapasów – dzięki naszemu rozwiązaniu firmy nie ponoszą już kosztów z dużego magazynowania się w zapasy narzędzi lub środków ochrony potrzebnych do produkcji. Zmniejszają się koszty produkcyjne również dzięki temu że nasze rozwiązania można zastosować tuż przy liniach produkcyjnych – dzięki temu pracownicy nie błądzą między halą a magazynem, skupiają się na swojej pracy.

Atutów jakie posiadają nasze rozwiązania jest dużo, dużo więcej, nie sposób ich wszystkich wymienić w tym małym artykule.
Zapraszam Państwa do zapoznania się z przykładowymi rozwiązaniami, które stworzyliśmy dla naszych klientów.
Znajdą Państwo również tam więcej opisów korzyści jakie wynikają z zastosowania systemu ENGOMAT.

https://engomat.pl/engomat-szufladowy/

https://engomat.pl/engomat-szafkowy/

https://engomat.pl/engomat-468/

„Najważniejsze to zrozumieć”

admin

Paweł Pytlak

tel.: +48 17 283 70 12

e-mail: ppytlak@eng.pl