ENGOMAT LID

ENGOMAT LID

Automat LID pozwala na efektywne zarządzanie narzędziami wymaganymi w danej firmie

Najprościej ujmując jest to skrzynia z narzędziami która dokładnie wie kto ma dostęp do danych narzędzi oraz kto je pobierał.

Do pobrania akcesoriów wymagane jest zalogowanie przez użytkownika i wybranie wymaganego narzędzia. Gdy dana osoba posiada wymagane uprawnienia automat odblokuje odpowiednią szufladę oraz zaznaczy gotowość do jej otwarcia jasno świecącą diodą. Podobnie wygląda proces oddawania już nie potrzebnego narzędzia. Daje to możliwość wglądu kto w danym czasie pobrał dane narzędzie, jak długo go używał oraz kiedy je zwrócił. Urządzenie może działać jako moduł do już istniejącego systemu albo jako samodzielnie działający automat (wersja z monitorem). W przypadku awarii sieci elektrycznej możliwe jest ręczne otwarcie automatu dzięki czemu zawsze jest dostęp do wymaganych narzędzi.