Bezpieczeństwo pracownika w miejscu pracy, a automaty

Opublikowane przez Marzena w dniu

O tym jak z punktu widzenia inspektora bhp automatyzacja z zakresu gospodarki magazynowej oraz środkami ochrony indywidualnej wpływa na jakość i bezpieczeństwo pracy mówi – Mariusz Rzeszutek – inspektor ds. bhp.

1. Gdyby miał Pan porównać dostosowywanie się i przestrzeganie przepisów bhp przez firmy i ich pracowników na przestrzeni ostatnich kilku lat, na co zwróciłby Pan szczególną uwagę? Co się zmienia?

Na przestrzeni kilku czy też nawet kilkunastu lat zmieniło się bardzo wiele. Przede wszystkim świadomość pracowników jest większa ale i dostęp do produktów znacznie się zmienił. Jeszcze 10 lat temu rynek było mocno ograniczony jeżeli chodzi o środki ochrony indywidualnej, dostępne były jeden rodzaj obuwia czy rękawic nie wspominając już o rozmiarach. W związku z tym nie każdy pracownik był dobrze wyposażony w podstawowe środki ochrony indywidualnej. Dziś natomiast wygląda to inaczej – dużo lepiej. Teraz możemy wyposażyć w środki bezpieczeństwa pracowników w sposób który będzie podnosił ich komfort, kulturę a przede wszystkim bezpieczeństwo pracy. Pracownicy coraz chętniej stosują dodatkowe zabezpieczenia, bo mają świadomość (mając dostęp do wiedzy w szczególności w internecie) jak jest to ważne. Jak się okazuje jest to również ważne kryterium wyboru pracy – ludzie wybierają najczęściej te firmy gdzie jest kładziony nacisk na poprawę bezpieczeństwa i komfortowe warunki pracy.

automaty vendingowe

2. Na długiej liście najważniejszych działań wpływających na poprawę bhp znalazły się: zwiększenie automatyzacji procesów technologicznych i magazynowych (45%).
Wiele firm z którymi współpracujemy również zwraca na to uwagę. Jakie ma Pan wnioski na podstawie swoich doświadczeń i obserwacji?

Automatyzacja procesów technologicznych i magazynowych to szeroki temat. Zdecydowanie zwiększenie automatyzacji tych ma wpływ na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Za przykład możemy tutaj wziąć prace przy liniach produkcyjnych – możemy zauważyć zmniejszenie liczby wypadków. Innowacyjne technologie, usprawniające pewne procesy tak jak automaty nie mają prawa się pomylić czy wykonywać czynność 'nie myśląc’ nad tym tak jak to bywa podczas 8 godzinnej pracy człowieka.

3. Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego wśród czynności, przy których w ostatnich latach najczęściej dochodziło do wypadków 35% stanowi poruszanie się pracowników po niedowolonych dla nich miejscach. Czy z Pana doświadczenia również tak wynika?

Człowiek z natury zawsze był ciekaw nowych miejsc i nie inaczej jest w tym przypadku. Nowy pracownik zderza się z nową rzeczywistością, z nowym miejscem, otoczeniem. Coraz częściej jest to związane również z roztargnieniem i brakiem koncentracji. Co ciekawe sytuacje takie częściej spotykane są w mniejszych firmach, a niżeli w dużych zakładach gdzie są odseparowane działy od siebie, wyznaczone są drogi transportowe, pola odkładcze itd. Jednym z elementów mających wpływ na ograniczanie poruszania się przez pracowników po zakładach jest właśnie instalowanie automatów wydających środki BHP i narzędzia w bliskiej odległości od stanowisk pracy co pozwala na znaczne ograniczenie poruszania się po niedozwolonych miejscach. Warto zastanowić się w którym miejscu taki automat powinien się znaleźć w firmie – warto zaplanować to na etapie projektowania danego działu lub jeżeli już dział funkcjonuje dobrze przemyśleć jego umiejscowienie.

4. Wszystkie zasady BHP określają postępowanie pracownika w trakcie wykonywania obowiązków. Mówią również, w jaki sposób należy urządzić miejsce pracy. Dzięki temu można wyeliminować ryzyko wystąpienia wypadków. Biorąc pod uwagę umieszczenie automatu blisko miejsca pracy jak i odpowiedni dostęp pracowników do konkretnych artykułów, jakie widzi Pan korzyści w tym rozwiązaniu w perspektywie wyeliminowania wystąpienia wypadków?

Pamiętajmy, że nie wyeliminujemy w 100% ryzyka wystąpienia wypadków – jest to niemożliwe. Natomiast poprzez wprowadzenie różnych działań, jesteśmy w stanie zmniejszyć to ryzyko. Czy automat zmniejszy to ryzyko? – Na pewno tak! Przede wszystkim automat przydzieli takie środki ochrony pracownikowi, które pozwolą zabezpieczyć go w optymalny sposób.

5. System połączony z automatami generuje różnorodne raporty, jakie korzyści widzi Pan w dostarczaniu raportów m.in. o zużyciu danego asortymentu?

Poprzez dostęp do raportów, możemy zaplanować szczegółowo oraz kontrolować zużycie środków BHP a w dłuższej perspektywie wygenerować oszczędności. Raportowanie pozwala nam również wyeliminować ryzyko nie używania przez pracowników środków im przypisanych.

6. Czy obecność automatów bhp czy narzędziowych w firmie ma wpływ na bezpieczeństwo procesów magazynowych?

Pamiętajmy, że automat to nasz dodatkowy pracownik , który jeżeli został w odpowiedni sposób zaprogramowany to nie popełni błędu, nie zapomni o którejś z czynności w natłoku spraw, co ma szczególne znaczenie w zarządzaniu bezpieczeństwem gospodarki magazynowej.